top of page

 Tärkeimmät sydänpysähdyspotilaan ennusteeseen vaikuttavat tekijät ovat nopea havaitseminen, avun hälyttäminen, välittömästi aloitettu painelu-puhalluselvytys ja mahdollisimman varhainen defibrillaatio. Jokainen minuutti jonka defibrillaatio viivästyy heikentää potilaan ennustetta 10-15%.                                                         

DEFIBRILLAATIO

MITÄ DEFIBRILLAATIO ON?

Defibrillaatiolla tarkoitetaan rintakehän läpi sydämeen annettavaa sähköiskua, jonka tarkoituksena on lopettaa sydämessä sydänpysähdyksen yhteydessä vallitseva kaaosmainen tila, kammiovärinä ja saada sydämen oma tahdistusjärjestelmä taas toimimaan normaalisti (sinussolmuke).

KANSAINVÄLISET SUOSITUKSET

 

Kansainväliset elvytysneuvostot suosittelevat defibrillaattoria kaikkialle, missä ambulanssin vaste-aika on yli 5 minuuttia – eli käytännössä kaikkialle. Yksityiset henkilöt hankkivat defibrillaattoreita koteihin, mökeille ja veneisiin. Haja-asutusalueilla defibrillaattori on entistä tärkeämpi ensihoitoyksiköiden pidempien viiveiden johdosta.

Laitteet ovat helppokäyttöisiä ja turvallisia. Laitteilla ei voi antaa sähköshokkia kuin sydänpysähdyksessä tai sellaiselle potilaalle, jonka pulssitaajuus on niin hengenvaarallisen korkea, ettei sydän enää kykene pumppaamaan verta..

 

.

LIFEPAK CR Plus

 

Sisältää samaa korkealuokkaista teknologiaa, johon ensiapua antavat lääketieteen ammattilaiset luottavat – mutta kuitenkin helppokäyttöinen. Täysin automaattinen LIFEPAK CR® Plus AED on suunniteltu erityisesti ensimmäiselle paikalle tulevalle henkilölle, joka hoitaa äkillisen sydämenpysähdyksen saanutta henkilöä.

bottom of page