top of page

MFI Finland Oy konsultoi leikkauksia sekä Suomeen että Viroon asiakkaiden toivomusten mukaisesti.

LEIKKAUSKONSULTAATIOT

LEIKKAUSKONSULTAATIOT
 

Konsultaatiot ovat perusteellisia, rehellisiä ja informaatio on tarkkaa sekä ymmärrettävää kansankieltä. Konsultaatiossa käydään läpi kaikki toimenpiteeseen ja yrityksemme toimintaan liittyvät asiat.

 

Konsultaatiokäynnillä saa selville mitä toimenpiteellä voidaan saada aikaan. Konsultaatiossa kerrotaan tarjolla olevista vaihtoehdoista, leikkauksen kulusta, riskeistä, jälkihoidosta, leikkaukseen valmistautumisesta, sairaalasta ja henkilökunnasta. Konsultaatioihin tulee varata 1-2 tuntia aikaa.

 

Konsultaation yhteydessä selvitetään myös asiakkaan taustatiedot, terveydentila ja toivomukset sekä otetaan mitat ja kuvat, jotta kirurgi voi antaa oman suosituksensa ja mielipiteensä tilanteesta.

Konsultaatiossa vastataan myös kaikkiin kysymyksiin. Meille on tärkeää, että mahdollinen asiakkaamme saa mahdollisimman paljon oikeaa tietoa hänelle suoritettavasta toimenpiteestä.

 

Rehellisyys on konsultaatioissamme avainsana, joka mahdollistaa realistiset odotukset toimenpiteen suhteen. Konsultaatiossa saamasi tieto auttaa sinua ymmärtämään eri vaihtoehdot ja tekemään oikeat valinnat.

RINTAOPERAATIOT
 

Rintojen suurennus implanteilla, rintojenpienennys- ja kohotus- leikkaukset. Toimenpiteet tehdään nukutuksessa. Toimenpiteiden jälkeen tulee yöpyä vähintään yksi yö klinikalla. Leikkauksen jälkeen tukiliivejä pidetään 3 viikon ajan 22 h ja seuraavien 3 viikon ajan 12 h, ne saat mukaasi klinikalta toimenpiteen jälkeen. Fyysistä rasitusta tulee välttää useita viikkoja.Ennen toimenpidettä selvitetään terveydentilaa em. tutkimuksilla, kuten laboratiokokeet sekä rintojen kuvantaminen.

RASVAIMUT
 

Rasvaimulla poistetaan rasvasoluja. Rasvaimu ei ole laihdutuksen korvike, mutta se on yksi keino poistaa paikoitunutta rasvaa, jota ei saada ruokavaliolla ja liikunnalla pois. Pienet alueet poistetaan paikallispuudutuksella. Suuret rasvaimut tehdään nukutuksessa. Yhdellä kertaa rasvaa voidaan imeä pois enimmillään kuusi litraa.

bottom of page